Frågor & Svar


Frågor

  1.  När behöver man ta bort färgen?

  2.  Hur svårt är det att ta bort färgen?

  3.  När är det billigare att hyra?

  4.  Finns det någon större maskin att köpa?

  5.  Kan man renovera alla typer av fönster?

  6.  När ska man ta bort kittet och behöver man ta bort allt?

  7.  Vad gör jag med min Speedheater när jag är klar?

  8.  Kan det börja brinna när man använder Speedheater?

  9.  Vad innehåller röken som uppstår när man värmer färg med Speedheater.

10.  Finns det billigare metoder?

11.  Investeringen känns lite stor?

12.  Jag vill inte göra det sjäv, vem vänder jag mig till då?

13.  Varför skall man investera i ett Speedheater IR System?

14.  Tar det lång tid?

15.  Hur länge håller IR-rören?

16.  Måste man byta båda rören samtidigt?


Svar

1.
All färg åldras och tappar sin elasiticitet.
När färgen spricker, flagnar eller blåsar sig behöver man ta bort färgen ända ner till  trärent.
Olika färgtyper harmonierar inte med varandra och problem som blåsor eller  krakeleringar uppstår. För att rätta till det måste man börja om från trären yta.
Felaktigt underarbete vid tidigare ommålinigar kan påverka så att färgen krakelerar eller flagnar.
Många lager färg blir för tungt för ytan att hålla upp samt att alla detaljer och profiler försvinner.

2.

Det beror på vilken metod man använder och vilka förutsättningar man har.
Med Speedheater spelar det ingen roll om det är 5 eller 40 lager färg man värmer bara en gång för att alla lager skall reagera.
Vid mycket torr färg så som ren plastfärg behöver man bearbeta ytan ett dygn innan borttagning, med en oljeblandning 80% kokt linolja med 20% lacknafta som stryks eller sprutas på ytan.

3.
Vid små arbeten så som enstaka förnster, lagning av en karm eller liknande.
Att hyra är bra men kostsamt i längden, framförallt vid fasadarbete och fönsterreneoveringar. Man har tjänat in investeringen redan efter två fönster.

4.
Det finns en större maskin som är i första hand framtagen till yrkesutövarna. Kontakta oss för mer information.

5.
Man kan renovera alla fönster som är i trä. Fönster som är utsatta för kraftig röta eller liknande bör man lämna in till en renoverare för konsultation. I det flesta fall behöver man inte byta ut sina fönster utan en renovering av dem, tätning av karmar och listbyten är minst lika energieffektivt men mycket billigare. Att byta fasad eller fönster kan ofrivilligt leda till sänkt marknadsvärde på fastigheten.

6.
Torrt kitt håller inte fönstret tätt och vatten i bågen orsakar röta i träet.
Det bästa är att ta bort allt kitt eftersom skarven mellan gammalt och nytt kitt kan glida isär och tränger vatten in i bågen. Med Speedheater är det inte något större merarbete att ta bort allt på en gång, Man gör en båge kitt och färgren på ca 15-30 min.

7.
Som villaägare är Speedheatern något av ett multiverktyg, är det inte färg som skall tas bort kan det vara en fuktskada som behöver torkas eller en möbel som skall få nytt liv. Vill man ändå göra sig av med sin Speedheater går det bra att sälja den begagnad eftersom det inte finns så många att få tag på är andrahandsvärdet bra.

8.
Den extremt låga arbetstemperaturen gör att man minimerar brandrisken, men som med alla verktyg som alstrar värme så skall man inte lämna dem utan uppsikt.

9.
Den extremt låga arbetstemperaturen gör att inga farliga mängder rökgaser frigörs. Undantag är bottenfärg på båtar samt produkter med industrilackerad snickerilackfärg, här rekommenderar vi alltid att man använder friskluftsmask.

10.
Det beror på förutsättningarna, Speedheater kanske inte alltid är det billigaste valet men det är det snabbaste, säkraste och enklaste. Ex Kemikalier kostar ca 300:-/kvm, med Speedheater System är motsvarigheten 30:-/kvm i materialkost. En Fönsterrenovering kostar runt 2000:-/fönster.

11.
Det är en högre grundinvestering men jämfört per kvm över tid är det den mest prisvärda metoden att använda. På fasad är kostnaden mellan 40-70:-/kvm för konsumentsystemet avsett för fasad och dessutom har man utrustningen kvar för andra projekt så som fönster etc.
 
12.

Vi har en lista på rekommenderade hantverkare som utför färgborttagning med Speedheater.

13.
Speedheater IR System är behovsanpassade helhetslösningar för färg -lack - kittborttagning på trä, lika enkel och säker att använda för så väl privatkunden som yrkesutövaren.

 - Skonsamt mot träet
 - Låg miljöpåverkan
 - Kostnadseffektivt
 - Hög säkerhetsmarginal

14.
Det går relativt fort att bearbeta en yta, 30-90 sekunder, och det är samma tid som man behöver för att skrapa ytan helt ren. Genom att värma nästa yta samtidigt som man färdigställer den nyss värmda ytan fördubblar man sitt arbetstempo, vilket innebär fler antal trärena kvadratmeter på samma tid.

15.
IR-Rören har 3000-5000 bränntimmar, men vanligaste anledningen till rörbyte är att maskinen faller i marken och rören går sönder.

16.
Vi rekommendrar att man byter båda rören för att få en jämn värmeyta. Rör med olika bränntid ger en ojämn effekt på ytan som skall bearbetas.